Mariin Tumsa Ummattootaa kan bilisummaa fi demokraasii /PAFD biyya Sweden, magaalaa Stockhoolmitti haala o’aan gaggeeffame milkiin xumurameera. Mariin kunis kan eegale eebba jaarsolii gara lamaanii fi daqiiqaa tokkoof harka walirraa qaxxaamursuun jaallaan qabsoo bilisummaaf jecha wareegamanii fi wareegamaa jiraniif qaalbiin yadachuudhaan walga’iin sirnaan baname. Marii kana irrattis bakka bu’aan ABO, J/Jireenyaa Guddataa fi bakki bu’aa ABUO/ONLF Obbo Abdulnasir Mohammed wal duraa boodaan barbaachisummaa fi bu’aan ijaarsa Tumsa ummattootaa kan bilisummaa fi dimokraasii/PAFD qabu irratti ibsa bal’aa kennaniiru. Ibsa isaanii keessattis Ummatni oromoo, Ogaaden Sidaamaa, Gambeellaa fi Anyuwaak bara dheeraaf waliin jiraachaa fi ollummaanis kan jiraataa turan gara fuula duraattis kan waliin jiraatamu eeranii, diinni garuu gar gar hiree bituu isa jedhu itti fayyadamuun ofii aangoo irra turuuf ummattota kana walitti buusuudhaan akka wal lolu bara dheeraaf itti gargaaramaa tureera ittis jira. Kanaaf, yeroo ammaa kana diina waloo irratti tokko ta’uun humna qabnu waliin qindeeffachuun umurii wayyaanee gabaabsuu irratti waliin qabsoofnee ummatni keenaya hiree isaa akka ofiin murteeffatu taasisuu dha jechuun ibsaniiru. Itti fufuudhaan J/Caalaa Haayiluu haala yeroo ammaa qabsoon Oromoo qeerroo fi qarreen gaggeessaa turanii fi gaggeessaa jiran irratti akkasumas wayyaaneen gara jabinaan ilmaan oromoo irratti raawwattee fi haalaa sukkaneessa ta’een raawwachaa jirtu bifoota suuraaleen agarsiisuun bal’inaan ibsee jira. Qeerroo fi qarreen qabsoo bilisummaa gaggeeffamu keessatti murteessaa ta’uu eeree biyyaa ambaa kanattis keessumaa biyya Sweden keessatti Dargaggoo Booranaa Baarentuu waliin dargaggoon Ogadeen akka ijaaramnee waliin hojjennu dhaamsa dabarsee jira. Bakka buutuun dubartoota Ogadenis, haasawaa gooteen qabsoon ummata Ogadeen gaggeeffamu keessatti hirmaannaan dubartoottaa ol’aanaa ta’uu eeruun hamma namni tokko hafutti qabsoo bilisummaaf gaggeessinu itti fufa jechuudhaan dhaamsa walfakkaatu dubartootata oromoo fi oromoo hundaaf sagalee olkaasuunn ” Bilisummaa! Bilisummaa! Bilisummaa!” jechuun alaabaa ABO fi alaabaa ONLF mormatti hidhachuun kan namahamilachissun dabarsiteetti. Dhuma irrattis ibsa ijaaramuu Tumsa ummattootaa kan bilisummaa fi dimokraasii kenname irratti gaaffiilee, yaadaa fi yaaddoo jiru mana keesaa ibsatani irratti deebi’iilee quubsaan erga kennamee boodaa walga’ichi kan nama hamilachiisuu fi onnachiisuun raawwateera. Injifannoon kan ummata cunqurfamtootaa ti! Bitootessa 12, 2016- SWEDEN, Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*